گوستینگ چیست؟ | قطع ناگهانی رابطه عاطفی چگونه اتفاق می‌افتد؟

ی سال‌های اخیر شیوه‌ی ارتباط ما انسان‌ها به شدت تحت تأثیر ابزارهای ارتباط دیجیتال قرار گرفته و متحول شده است. فناوری اطلاعات روش‌هایی را برای ارتباط و دوستی فراهم کرده که بیست یا سی سال قبل، اصلاً قابل تصور نبود.

در گذشته متمم به صورت روزانه جمله‌هایی را منتشر می‌کرد و در اختیار دوستان متممی قرار می‌داد. با توجه به این که امکان ذخیره شدن این جمله‌ها و مرور دوبارهٔ آن‌ها فراهم نبود،‌ اکنون بعضی از این جمله‌ها را در قالب دعوت به گفتگو مطرح می‌کنیم و برخی

آیا در دوران کودکی موشک کاغذی ساخته‌اید؟ قایق چطور؟ آیا زندگی با حیوانات جایی در دنیای کودکانه شما داشته است؟‌ نقاشی چطور؟ آیا دوچرخه‌سواری می‌کردید؟ کوه‌نوردی چطور؟ کودکی‌تان به چه کارهایی گذشت؟ جایی چه کارهایی را در آن دوران خالی می‌بینید؟