آمار و ارقام نشانگر
موفقیت دانشجویان
ما می باشد‍‍‍

 • 75288
  دانشجو
 • 19
  دوره آموزشی
 • 12617
  فارغ التحصیل
 • 2560
  ساعت دوره آموزشی